Index

COWBOYS AND ANGELS AS

Orgnr: 811902632

mobil: 952 11 150
adresse: Thaulowkaia 4

id

888

organisasjonsnummer

811902632

navn

COWBOYS AND ANGELS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Thaulowkaia 4"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7042", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811902632

navn

COWBOYS AND ANGELS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Thaulowkaia 4

forradrpostnr

7042

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.05.2013

stiftelsesdato

14.03.2013

tlf

tlf_mobil

952 11 150

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811902632

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2214821, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 513930, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 222817}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 291113}}, "journalnr": "2021105863", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811902632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -5927, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -35927}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 519857, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 456932}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 62925}}, "sumEgenkapitalGjeld": 513930}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 173290, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1512102}, "driftsresultat": 249423, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1761525}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -21170, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 189}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21359}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 228253}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911930315 [navn] => COWBOYS AND ANGELS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 811902632 [oppstartsdato] => 2013-05-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Thaulowkaia 4"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7042", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?