Index

COWORX MANDAL AS

Orgnr: 821090822

adresse: Store Elvegate 16A

id

23501

organisasjonsnummer

821090822

navn

COWORX MANDAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Store Elvegate 16A"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4514", "kommunenummer": "4205"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821090822

navn

COWORX MANDAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Store Elvegate 16A

forradrpostnr

4514

forradrpoststed

MANDAL

forradrkommnr

4205

forradrkommnavn

LINDESNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.07.2018

stiftelsesdato

01.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821090822

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1737742, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 230996, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 172573}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 58423}}, "journalnr": "2020461676", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821090822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -26850, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -56850}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 257846, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 257846}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 230996}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12769, "totalresultat": -12769, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 882979}, "driftsresultat": -2403, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 880577}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10366, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10369}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12769}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921128738 [navn] => COWORX MANDAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821090822 [oppstartsdato] => 2018-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Store Elvegate 16A"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4514", "kommunenummer": "4205"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?