Index

COXI HOLDING AS

Orgnr: 812461192

adresse: Jarleveien 45B

id

2110

organisasjonsnummer

812461192

navn

COXI HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-19

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jarleveien 45B"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3221", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812461192

navn

COXI HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jarleveien 45B

forradrpostnr

3221

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.09.2013

stiftelsesdato

25.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812461192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1489634, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4222154, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2508110}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1714044}}, "journalnr": "2020202869", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812461192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4209405, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1147905}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3061500}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12749, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12749}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4222154}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 964198, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5224}, "driftsresultat": -5224, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 976231, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 976231}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 971007}}]

Reserver mot visning?