Index

CREATIVE MILL AS

Orgnr: 815062582

adresse: Hoffsjef Løvenskiolds vei 42E

id

7688

organisasjonsnummer

815062582

navn

CREATIVE MILL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hoffsjef Løvenskiolds vei 42E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0382", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815062582

navn

CREATIVE MILL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hoffsjef Løvenskiolds vei 42E

forradrpostnr

0382

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.03.2015

stiftelsesdato

15.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815062582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 39586, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2102066, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 88803}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2013263}}, "journalnr": "2021164882", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815062582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1703354, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1673354}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 398712, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 391604}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7108}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2102066}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -136891, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3779396}, "driftsresultat": -165778, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3613618}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3881, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 962}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4843}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -169659}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915067107 [navn] => CREATIVE MILL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 815062582 [oppstartsdato] => 2015-02-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hoffsjef Lu00f8venskiolds vei 42E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0382", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?