Index

CRONDALE AS

https://www.crondale.no

Orgnr: 815553802

webside: www.crondale.no
adresse: Strandveien 15

id

8855

organisasjonsnummer

815553802

navn

CRONDALE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 15"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 499"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3002", "kommunenummer": "3005"}

hjemmeside

www.crondale.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815553802

navn

CRONDALE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandveien 15

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 499

ppostnr

3002

ppoststed

DRAMMEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.06.2015

stiftelsesdato

15.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

www.crondale.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815553802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2403073, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3824818, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3824818}}, "journalnr": "2021444638", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815553802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2794083, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1456377}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1337706}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1030735, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1030735}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3824818}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1793708, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 153251}, "driftsresultat": -153251, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2174601, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2175300}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 699}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2021350}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993954721 [navn] => CRONDALE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-04-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815553802 [oppstartsdato] => 2009-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 15"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => www.crondale.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 499"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3002", "kommunenummer": "3005"} [datoEierskifte] => 2015-06-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?