Index

CROSSFIT CRYWOLF AS

Orgnr: 822712622

adresse: Mjåvannsvegen 134

id

28704

organisasjonsnummer

822712622

navn

CROSSFIT CRYWOLF AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-07

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mjåvannsvegen 134"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4628", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Snorres gate 46"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4632", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822712622

navn

CROSSFIT CRYWOLF AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mjåvannsvegen 134

forradrpostnr

4628

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Snorres gate 46

ppostnr

4632

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.05.2019

stiftelsesdato

13.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822712622

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1851422, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 401701, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 45442}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 356259}}, "journalnr": "2020611462", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822712622"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -78306, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -102736}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 480006, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 140006}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 340000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 401700}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -102736, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 366052}, "driftsresultat": -133353, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 232699}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 71, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 73}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -133282}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922891893 [navn] => CROSSFIT CRYWOLF AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822712622 [oppstartsdato] => 2019-04-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mju00e5vannsvegen 134"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4628", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Snorres gate 46"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4632", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?