Index

CROSSFIT TØNSBERG AS

Orgnr: 812442872

adresse: Kjellengveien 2

id

2081

organisasjonsnummer

812442872

navn

CROSSFIT TØNSBERG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-16

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjellengveien 2"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3125", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812442872

navn

CROSSFIT TØNSBERG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjellengveien 2

forradrpostnr

3125

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.09.2013

stiftelsesdato

30.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812442872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2302139, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 128150, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 128150}}, "journalnr": "2021341485", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812442872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -276017, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -376017}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 404167, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 404167}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 128150}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -41748, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 535808}, "driftsresultat": -41838, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 493969}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 90, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 90}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -41748}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912451011 [navn] => CROSSFIT TØNSBERG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812442872 [oppstartsdato] => 2013-09-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kjellengveien 2"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3125", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?