Index

CRUISING BERGEN AS

Orgnr: 916006381

adresse: Søreidåsen 49

id

194873

organisasjonsnummer

916006381

navn

CRUISING BERGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søreidåsen 49"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "SØREIDGREND", "postnummer": "5252", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916006381

navn

CRUISING BERGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Søreidåsen 49

forradrpostnr

5252

forradrpoststed

SØREIDGREND

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

15.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916006381

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 78600, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1024699, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1000000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24698}}, "journalnr": "2021212261", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916006381"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -4473614, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4503614}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5498313, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5498313}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1024699}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1541875, "totalresultat": -1541875, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13809}, "driftsresultat": -13809, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1528066, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 60006}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1588072}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1541875}}]

Reserver mot visning?