Index

CRUX HOLDING AS

Orgnr: 812064002

adresse: Arnljot Gellines vei 3

id

1216

organisasjonsnummer

812064002

navn

CRUX HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-12

naeringskode1

{"kode": "47.641", "beskrivelse": "Butikkhandel med sportsutstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Arnljot Gellines vei 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0657", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-06

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812064002

navn

CRUX HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Arnljot Gellines vei 3

forradrpostnr

0657

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.641

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.06.2013

stiftelsesdato

06.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812064002

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 21478, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 342964, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 41701}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 301263}}, "journalnr": "2021145203", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812064002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 342964, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 288439}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 54525}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 342964}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3698, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4020}, "driftsresultat": -4020, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 322, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 322}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3698}}]

Reserver mot visning?