Index

CUEDOT BROADCAST AS

Orgnr: 916005253

adresse: Framveien 4B

id

194836

organisasjonsnummer

916005253

navn

CUEDOT BROADCAST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Framveien 4B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SVARTSKOG", "postnummer": "1420", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-07-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916005253

navn

CUEDOT BROADCAST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Framveien 4B

forradrpostnr

1420

forradrpoststed

SVARTSKOG

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

29.07.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.07.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

916005253

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2328767, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6570549, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 80263}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6490286}}, "journalnr": "2021253930", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916005253"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 305788, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 275788}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6264761, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6264761}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6570549}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3603803, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15692963}, "driftsresultat": 4637061, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20330024}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14160, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 22234}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 36394}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4622901}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916011628 [navn] => CUEDOT BROADCAST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 916005253 [oppstartsdato] => 2015-07-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Framveien 4B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SVARTSKOG", "postnummer": "1420", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?