Index

CULTURE CENTER TUDDAL NORWAY (CCTN) AS

Orgnr: 822321712

adresse: Tuddalsvegen 2096

id

27706

organisasjonsnummer

822321712

navn

CULTURE CENTER TUDDAL NORWAY (CCTN) AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-03-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tuddalsvegen 2096"], "kommune": "HJARTDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TUDDAL", "postnummer": "3697", "kommunenummer": "3819"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Byggveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0680", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822321712

navn

CULTURE CENTER TUDDAL NORWAY (CCTN) AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tuddalsvegen 2096

forradrpostnr

3697

forradrpoststed

TUDDAL

forradrkommnr

3819

forradrkommnavn

HJARTDAL

forradrland

Norge

postadresse

Byggveien 7

ppostnr

0680

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.03.2019

stiftelsesdato

14.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822321712

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2034237, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 415539, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 140000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 275539}}, "journalnr": "2020782564", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822321712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24543, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 113}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 390996, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 390996}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 415539}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-14", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 113, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 297807}, "driftsresultat": 516, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 298323}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -403, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 73}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 475}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 113}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922332525 [navn] => CULTURE CENTER TUDDAL NORWAY (CCTN) AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 822321712 [oppstartsdato] => 2019-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tuddalsvegen 2096"], "kommune": "HJARTDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TUDDAL", "postnummer": "3697", "kommunenummer": "3819"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Byggveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0680", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?