Index

CURIDA EIENDOM AS

Orgnr: 815476212

adresse: Solbærvegen 5

id

8652

organisasjonsnummer

815476212

navn

CURIDA EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "21.200", "beskrivelse": "Produksjon av farmasøytiske preparater"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solbærvegen 5"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2409", "kommunenummer": "3420"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1627 Søbakken"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2419", "kommunenummer": "3420"}

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815476212

navn

CURIDA EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solbærvegen 5

forradrpostnr

2409

forradrpoststed

ELVERUM

forradrkommnr

3420

forradrkommnavn

ELVERUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1627 Søbakken

ppostnr

2419

ppoststed

ELVERUM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

21.200

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.06.2015

stiftelsesdato

28.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815476212

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2378443, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9726889, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9434992}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 291897}}, "journalnr": "2021321435", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815476212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 630974, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 630974}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 0}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9095915, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2049863}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7046053}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9726889}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1533708, "totalresultat": 1533708, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 743749}, "driftsresultat": 1956627, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2700375}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9665, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 279802}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 270137}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1966292}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915499686 [navn] => CURIDA EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "21.200", "beskrivelse": "Produksjon av farmasu00f8ytiske preparater"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815476212 [oppstartsdato] => 2015-04-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Solbu00e6rvegen 5"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2409", "kommunenummer": "3420"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1627 Su00f8bakken"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2419", "kommunenummer": "3420"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?