Index

CURIE AS

Orgnr: 820375572

adresse: Fiolveien 15A

id

21180

organisasjonsnummer

820375572

navn

CURIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-06

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fiolveien 15A"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESODDTANGEN", "postnummer": "1450", "kommunenummer": "3023"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820375572

navn

CURIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fiolveien 15A

forradrpostnr

1450

forradrpoststed

NESODDTANGEN

forradrkommnr

3023

forradrkommnavn

NESODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.02.2018

stiftelsesdato

18.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820375572

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2151901, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27410, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 27410}}, "journalnr": "2020905235", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820375572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 25535, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4465}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1875, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1875}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27410}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4947, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4703}, "driftsresultat": -4703, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -244, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 258}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4947}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920498183 [navn] => CURIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820375572 [oppstartsdato] => 2018-01-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fiolveien 15A"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESODDTANGEN", "postnummer": "1450", "kommunenummer": "3023"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?