Index

CUSTOMER SOLUTIONS AS

Orgnr: 818930062

adresse: Hulderveien 1B

id

17303

organisasjonsnummer

818930062

navn

CUSTOMER SOLUTIONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-04

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hulderveien 1B"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NITTEDAL", "postnummer": "1482", "kommunenummer": "3031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818930062

navn

CUSTOMER SOLUTIONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hulderveien 1B

forradrpostnr

1482

forradrpoststed

NITTEDAL

forradrkommnr

3031

forradrkommnavn

NITTEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.05.2017

stiftelsesdato

17.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818930062

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1834852, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4236, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4236}}, "journalnr": "2020590009", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818930062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -15750, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 249430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -265180}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 19986, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 19986}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4236}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -37150, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 38054}, "driftsresultat": -37131, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 923}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 30}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -37150}}]

Reserver mot visning?