Index

D-IH AS

Orgnr: 822232752

adresse: Michelets vei 26

id

27376

organisasjonsnummer

822232752

navn

D-IH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Michelets vei 26"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822232752

navn

D-IH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Michelets vei 26

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.02.2019

stiftelsesdato

18.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822232752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 78482, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 477265, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 164046}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 313218}}, "journalnr": "2021212063", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822232752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 112259, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 82259}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 365006, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 358361}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6645}}, "sumEgenkapitalGjeld": 477265}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 140215, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2682132}, "driftsresultat": 180107, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2862239}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -346, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 43}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 389}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 179761}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922253102 [navn] => D-IH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 822232752 [oppstartsdato] => 2019-02-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Michelets vei 26"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?