Index

D&L FLIS OG BYGG AS

Orgnr: 820353102

adresse: Strandgata 10

id

21125

organisasjonsnummer

820353102

navn

D&L FLIS OG BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 10"], "kommune": "ØRSTA", "landkode": "NO", "poststed": "ØRSTA", "postnummer": "6150", "kommunenummer": "1520"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820353102

navn

D&L FLIS OG BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgata 10

forradrpostnr

6150

forradrpoststed

ØRSTA

forradrkommnr

1520

forradrkommnavn

ØRSTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.01.2018

stiftelsesdato

17.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820353102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 13576, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 242164, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 752}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 241412}}, "journalnr": "2021137869", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820353102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 27302, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2872}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 214862, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 214862}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 242164}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15522, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1011157}, "driftsresultat": -19877, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 991280}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -15, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 26}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -19892}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920382843 [navn] => D&L FLIS OG BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 820353102 [oppstartsdato] => 2018-01-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 10"], "kommune": "u00d8RSTA", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8RSTA", "postnummer": "6150", "kommunenummer": "1520"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?