Index

D R MURTEKNIKK AS

Orgnr: 818703732

adresse: Høilundveien 39

id

16626

organisasjonsnummer

818703732

navn

D R MURTEKNIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Høilundveien 39"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1449", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818703732

navn

D R MURTEKNIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Høilundveien 39

forradrpostnr

1449

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.03.2017

stiftelsesdato

01.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818703732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2238665, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1704187, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 397943}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1306245}}, "journalnr": "2021245013", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818703732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 358380, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 328380}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1345807, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1000769}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 345038}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1704187}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 408435, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4517129}, "driftsresultat": 545242, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5062371}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20761, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 422}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21183}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 524481}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916402449 [navn] => D R MURTEKNIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 818703732 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00f8ilundveien 39"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1449", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?