Index

D-S EIENDOM AS

Orgnr: 811697532

adresse: Saudavegen 30

id

379

organisasjonsnummer

811697532

navn

D-S EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Saudavegen 30"], "kommune": "SAUDA", "landkode": "NO", "poststed": "SAUDA", "postnummer": "4200", "kommunenummer": "1135"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811697532

navn

D-S EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Saudavegen 30

forradrpostnr

4200

forradrpoststed

SAUDA

forradrkommnr

1135

forradrkommnavn

SAUDA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.03.2013

stiftelsesdato

29.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811697532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2585849, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 22394963, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22009336}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 385627}}, "journalnr": "2021574092", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811697532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4585050, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2228470}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2356580}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17809913, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2162418}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 15647495}}, "sumEgenkapitalGjeld": 22394963}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 725405, "totalresultat": 725405, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1056008}, "driftsresultat": 1373716, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2429724}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -443656, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3865}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 447521}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 930061}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911701138 [navn] => D-S EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811697532 [oppstartsdato] => 2013-01-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Saudavegen 30"], "kommune": "SAUDA", "landkode": "NO", "poststed": "SAUDA", "postnummer": "4200", "kommunenummer": "1135"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?