Index

D20 LOKALER AS

Orgnr: 918098992

mobil: 466 36 790
adresse: c/o Eigil Rudsar, Nedre Åsenvei 1

id

246908

organisasjonsnummer

918098992

navn

D20 LOKALER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Eigil Rudsar", "Nedre Åsenvei 1"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3215", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

918098992

navn

D20 LOKALER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Eigil Rudsar Nedre Åsenvei 1

forradrpostnr

3215

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.11.2016

stiftelsesdato

29.08.2016

tlf

tlf_mobil

466 36 790

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2357857, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2458845, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2458844}}, "journalnr": "2021288904", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 50000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2408845, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2408845}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2458845}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 372991, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 101133}, "driftsresultat": 479036, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 580170}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -843, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 82}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 925}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 478194}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918157212 [navn] => D20 LOKALER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918098992 [oppstartsdato] => 2016-08-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Eigil Rudsar", "Nedre u00c5senvei 1"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3215", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?