Index

DACRONOR AS

Orgnr: 877188442

adresse: Festningsveien 5

id

57933

organisasjonsnummer

877188442

navn

DACRONOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-29

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Festningsveien 5"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "TRØGSTAD", "postnummer": "1860", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877188442

navn

DACRONOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Festningsveien 5

forradrpostnr

1860

forradrpoststed

TRØGSTAD

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.01.1997

stiftelsesdato

17.12.1996

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877188442

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 192366, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 545296, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 330664}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 214632}}, "journalnr": "2021231914", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877188442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3311962, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3411962}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3857258, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3857258}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 545296}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9327, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9340}, "driftsresultat": -9340, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 13, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9327}}]

Reserver mot visning?