Index

DAFRO EIENDOM AS

Orgnr: 812342282

adresse: Sjetnvegen 5

id

1855

organisasjonsnummer

812342282

navn

DAFRO EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-24

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjetnvegen 5"], "kommune": "SKAUN", "landkode": "NO", "poststed": "VIGGJA", "postnummer": "7354", "kommunenummer": "5029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812342282

navn

DAFRO EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjetnvegen 5

forradrpostnr

7354

forradrpoststed

VIGGJA

forradrkommnr

5029

forradrkommnavn

SKAUN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.09.2013

stiftelsesdato

25.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812342282

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2305269, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 28632788, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 28632788}}, "journalnr": "2021245885", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812342282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1469002, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1439002}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 27163786, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7209182}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 19954604}}, "sumEgenkapitalGjeld": 28632788}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2480539, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23717948}, "driftsresultat": 3282869, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 27000818}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -102692, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1449}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 104141}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3180177}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917317569 [navn] => DAFRO EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-06-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812342282 [oppstartsdato] => 2015-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sjetnvegen 5"], "kommune": "SKAUN", "landkode": "NO", "poststed": "VIGGJA", "postnummer": "7354", "kommunenummer": "5029"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?