Index

DAG R. HØGDEN & SØNNER AS

Orgnr: 812343742

mobil: 928 16 083
adresse: Øvre Høvshaugen 11

id

1861

organisasjonsnummer

812343742

navn

DAG R. HØGDEN & SØNNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-02

naeringskode1

{"kode": "77.110", "beskrivelse": "Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Høvshaugen 11"], "kommune": "ØYSTRE SLIDRE", "landkode": "NO", "poststed": "ROGNE", "postnummer": "2943", "kommunenummer": "3453"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812343742

navn

DAG R. HØGDEN & SØNNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Høvshaugen 11

forradrpostnr

2943

forradrpoststed

ROGNE

forradrkommnr

3453

forradrkommnavn

ØYSTRE SLIDRE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

77.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.09.2013

stiftelsesdato

28.05.2013

tlf

tlf_mobil

928 16 083

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812343742

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2372475, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 168425, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 168425}}, "journalnr": "2021418213", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812343742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 168425, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 144091}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 168425}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -14039, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14038}, "driftsresultat": -14038, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14039}}]

Reserver mot visning?