Index

DAHLE MEDICAL HOLDING AS

Orgnr: 812414402

tlf: 61 24 80 00
mobil: 908 35 880
adresse: Rosenlundvegen 4

id

2015

organisasjonsnummer

812414402

navn

DAHLE MEDICAL HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-08

naeringskode1

{"kode": "46.460", "beskrivelse": "Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rosenlundvegen 4"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2619", "kommunenummer": "3405"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-02

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812414402

navn

DAHLE MEDICAL HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rosenlundvegen 4

forradrpostnr

2619

forradrpoststed

LILLEHAMMER

forradrkommnr

3405

forradrkommnavn

LILLEHAMMER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.460

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.10.2013

stiftelsesdato

02.07.2013

tlf

61 24 80 00

tlf_mobil

908 35 880

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812414402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2519389, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 64329477, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 24107606}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 40221871}}, "journalnr": "2021490464", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812414402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 40868445, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 10142261}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 30726184}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 23461032, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 23461032}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 64329477}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 18966973, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36555}, "driftsresultat": -36555, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 19013250, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19013578}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 328}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 18976695}}]

Reserver mot visning?