Index

DAHLE OG SØRLIE EIENDOM AS

Orgnr: 819221022

adresse: Vingulmorkveien 27

id

18052

organisasjonsnummer

819221022

navn

DAHLE OG SØRLIE EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-30

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vingulmorkveien 27"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1710", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-09

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 138"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1701", "kommunenummer": "3003"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819221022

navn

DAHLE OG SØRLIE EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vingulmorkveien 27

forradrpostnr

1710

forradrpoststed

SARPSBORG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 138

ppostnr

1701

ppoststed

SARPSBORG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.06.2017

stiftelsesdato

09.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819221022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2376297, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 45710370, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 45551567}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 158803}}, "journalnr": "2021316149", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819221022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 43710370, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 43921101}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -210731}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2000000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2000000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 45710370}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -210731, "totalresultat": -210731, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 209421}, "driftsresultat": -209421, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1310, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 134}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1444}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -210731}}]

Reserver mot visning?