Index

DAL UTVIKLING AS

Orgnr: 811984892

adresse: Colbjørnsens gate 1

id

1028

organisasjonsnummer

811984892

navn

DAL UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-27

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Colbjørnsens gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0256", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811984892

navn

DAL UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Colbjørnsens gate 1

forradrpostnr

0256

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.05.2013

stiftelsesdato

15.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811984892

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2250699, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11907362, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11431271}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 476092}}, "journalnr": "2021217221", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811984892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2600399, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2657200}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -56801}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9306963, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 140296}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9166667}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11907362}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -317097, "totalresultat": -317097, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 345078}, "driftsresultat": -83049, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 262029}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -323485, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15109}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 338595}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -406534}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911997681 [navn] => DAL UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811984892 [oppstartsdato] => 2013-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Colbju00f8rnsens gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0256", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?