Index

DALANE TIDENDE OG EGERSUNDS AVIS AS

Orgnr: 811124052

tlf: 51 46 11 00
adresse: Lindøyveien 2

id

50

organisasjonsnummer

811124052

navn

DALANE TIDENDE OG EGERSUNDS AVIS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

naeringskode1

{"kode": "58.140", "beskrivelse": "Utgivelse av blader og tidsskrifter"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lindøyveien 2"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4373", "kommunenummer": "1101"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1934-07-30

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811124052

navn

DALANE TIDENDE OG EGERSUNDS AVIS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lindøyveien 2

forradrpostnr

4373

forradrpoststed

EGERSUND

forradrkommnr

1101

forradrkommnavn

EIGERSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

58.140

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

30.07.1934

tlf

51 46 11 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811124052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2128885, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9020181, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9020181}}, "journalnr": "2020880224", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811124052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6007034, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5060000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 947034}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3013147, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 593200}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2419947}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9020181}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 921796, "totalresultat": 921796, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 235801}, "driftsresultat": -235801, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1138841, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1229344}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 90503}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 903039}}]

Reserver mot visning?