Index

DALE ANLEGGSGARTNER AS

https://daleanleggsgartner.no

Orgnr: 811810622

mobil: 412 18 383
webside: daleanleggsgartner.no
adresse: Krystallveien 22

id

654

organisasjonsnummer

811810622

navn

DALE ANLEGGSGARTNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krystallveien 22"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9408", "kommunenummer": "5402"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-19

hjemmeside

daleanleggsgartner.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811810622

navn

DALE ANLEGGSGARTNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krystallveien 22

forradrpostnr

9408

forradrpoststed

HARSTAD

forradrkommnr

5402

forradrkommnavn

HARSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.04.2013

stiftelsesdato

19.03.2013

tlf

tlf_mobil

412 18 383

url

daleanleggsgartner.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811810622

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 81078, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 421353, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 146748}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 274605}}, "journalnr": "2021215032", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811810622"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 206860, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 106860}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 214493, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 214493}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 421353}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -158377, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3066388}, "driftsresultat": -201010, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2865378}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2039, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 28}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2066}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -203048}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996081583 [navn] => DALE ANLEGGSGARTNER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-10-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 811810622 [oppstartsdato] => 2009-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Krystallveien 22"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9408", "kommunenummer": "5402"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?