Index

DALE CAPITAL AS

Orgnr: 812168142

mobil: 450 25 646
adresse: Krydsbyveien 30

id

1458

organisasjonsnummer

812168142

navn

DALE CAPITAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krydsbyveien 30"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LOMMEDALEN", "postnummer": "1350", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812168142

navn

DALE CAPITAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krydsbyveien 30

forradrpostnr

1350

forradrpoststed

LOMMEDALEN

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.07.2013

stiftelsesdato

13.06.2013

tlf

tlf_mobil

450 25 646

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.10.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

812168142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2278249, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17285765, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6195626}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11090138}}, "journalnr": "2021302166", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812168142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16835458, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15584}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 16819874}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 450307, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 450307}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17285765}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5536706, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 800389}, "driftsresultat": 1527903, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2328291}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4305406, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5262398}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 956992}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5833309}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 818611412 [navn] => DALE CAPITAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812168142 [oppstartsdato] => 2017-02-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Krydsbyveien 30"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LOMMEDALEN", "postnummer": "1350", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?