Index

DALIAS BLOMSTER AS

Orgnr: 815259262

tlf: 38 01 14 56
mobil: 906 33 225
adresse: Nye kirkeveg 8

id

8161

organisasjonsnummer

815259262

navn

DALIAS BLOMSTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.761", "beskrivelse": "Butikkhandel med blomster og planter"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nye kirkeveg 8"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "NODELAND", "postnummer": "4645", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815259262

navn

DALIAS BLOMSTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nye kirkeveg 8

forradrpostnr

4645

forradrpoststed

NODELAND

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.761

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.04.2015

stiftelsesdato

25.03.2015

tlf

38 01 14 56

tlf_mobil

906 33 225

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

12.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815259262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2394423, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 863755, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 863755}}, "journalnr": "2021438242", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815259262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 135079, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 105079}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 728676, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 637009}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 91667}}, "sumEgenkapitalGjeld": 863755}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 144942, "totalresultat": 144942, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3233490}, "driftsresultat": 195141, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3428630}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23252, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 496}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23748}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 171888}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996456714 [navn] => FLORISS TREKANTEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-01-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.761", "beskrivelse": "Butikkhandel med blomster og planter"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 815259262 [oppstartsdato] => 2010-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e5gsbygd ringvei 100"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4621", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-04-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?