Index

DALSBERGSTIEN 16 AS

Orgnr: 819184712

adresse: Vestre vei 33

id

17950

organisasjonsnummer

819184712

navn

DALSBERGSTIEN 16 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre vei 33"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESØYA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-09

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Aaberg Eiendomsdrift AS", "Postboks 7123 St. Olavs plass"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0130", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

819184712

navn

DALSBERGSTIEN 16 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre vei 33

forradrpostnr

1397

forradrpoststed

NESØYA

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Aaberg Eiendomsdrift AS Postboks 7123 St. Olavs plass

ppostnr

0130

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.06.2017

stiftelsesdato

09.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819184712

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2141845, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 73824052, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 70605885}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3218166}}, "journalnr": "2020890794", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819184712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3152107, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2132478}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5284585}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 76976159, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 123942}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 76852217}}, "sumEgenkapitalGjeld": 73824052}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7067, "totalresultat": -7067, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1718012}, "driftsresultat": 2086746, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3804759}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2686820, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4754}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2691573}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -600073}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919298103 [navn] => DALSBERGSTIEN 16 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819184712 [oppstartsdato] => 2017-06-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre vei 33"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESu00d8YA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Aaberg Eiendomsdrift AS", "Postboks 7123 St. Olavs plass"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0130", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?