Index

DAMESPESIALEN AS

Orgnr: 811141402

tlf: 35552549
adresse: Storgata 120

id

51

organisasjonsnummer

811141402

navn

DAMESPESIALEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 120"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3915", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1956-05-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811141402

navn

DAMESPESIALEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 120

forradrpostnr

3915

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

14.05.1956

tlf

35552549

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811141402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 63960, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1840139, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 90457}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1749682}}, "journalnr": "2021193667", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811141402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1006506, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 906506}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 833633, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 551829}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 281804}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1840139}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 86081, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3470191}, "driftsresultat": 125090, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3595281}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13224, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2505}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15730}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 111866}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971677066 [navn] => DAMESPESIALEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 811141402 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 120"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3915", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?