Index

DANSESONEN TIRIL ANDØL DANSESTUDIO AS

Orgnr: 812138502

adresse: Vollenveien 45

id

1402

organisasjonsnummer

812138502

navn

DANSESONEN TIRIL ANDØL DANSESTUDIO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "85.522", "beskrivelse": "Undervisning i kunstfag"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vollenveien 45"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "VOLLEN", "postnummer": "1390", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812138502

navn

DANSESONEN TIRIL ANDØL DANSESTUDIO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vollenveien 45

forradrpostnr

1390

forradrpoststed

VOLLEN

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

85.522

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.06.2013

stiftelsesdato

07.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812138502

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1774772, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1299839, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 364207}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 935632}}, "journalnr": "2020498909", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812138502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 694468, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 664468}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 605371, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 605371}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1299839}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 345982, "totalresultat": 345982, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6105663}, "driftsresultat": 467551, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6573214}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3059, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 785}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3845}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 464491}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998305225 [navn] => DANSESONEN TIRIL ANDØL DANSESTUDIO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-04-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.522", "beskrivelse": "Undervisning i kunstfag"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 812138502 [oppstartsdato] => 2012-04-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vollenveien 45"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "VOLLEN", "postnummer": "1390", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?