Index

DASO INVEST AS

Orgnr: 815039602

adresse: Skårlandsveien 1

id

7631

organisasjonsnummer

815039602

navn

DASO INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skårlandsveien 1"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4337", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-01

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815039602

navn

DASO INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skårlandsveien 1

forradrpostnr

4337

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.02.2015

stiftelsesdato

01.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815039602

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1833580, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14812, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4919}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9893}}, "journalnr": "2020568091", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815039602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12578, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -17422}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2233, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2233}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14812}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5426, "totalresultat": -5426, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10406}, "driftsresultat": -10406, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 60, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 60}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10345}}]

Reserver mot visning?