Index

DATA HJELP OSLO AS

Orgnr: 815525892

mobil: 925 02 614
adresse: Brugata 1

id

8782

organisasjonsnummer

815525892

navn

DATA HJELP OSLO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brugata 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0186", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815525892

navn

DATA HJELP OSLO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brugata 1

forradrpostnr

0186

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.06.2015

stiftelsesdato

27.05.2015

tlf

tlf_mobil

925 02 614

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815525892

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2591123, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 163982, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 163982}}, "journalnr": "2021609452", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815525892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -70459, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -94793}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 234440, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 234440}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 163982}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9893, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 528390}, "driftsresultat": 9943, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 538333}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -50, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 641}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 691}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9893}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999552374 [navn] => DATA HJELP OSLO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815525892 [oppstartsdato] => 2013-02-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brugata 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0186", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-06-10 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?