Index

DATEC AS

Orgnr: 815369122

adresse: Vestre Rosten 69

id

8437

organisasjonsnummer

815369122

navn

DATEC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

20

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 69"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HEIMDAL", "postnummer": "7072", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815369122

navn

DATEC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre Rosten 69

forradrpostnr

7072

forradrpoststed

HEIMDAL

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.05.2015

stiftelsesdato

28.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

20

ansatte_dato

12.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815369122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2391203, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24612972, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1161114}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23451857}}, "journalnr": "2021343081", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815369122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18200674, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4487543}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 13713131}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6412298, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6399542}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12757}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24612972}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5946181, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29964139}, "driftsresultat": 7528308, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 37492447}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 99358, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 141107}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 41749}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7627665}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988053503 [navn] => DATEC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-04-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 20 [overordnetEnhet] => 815369122 [oppstartsdato] => 2005-03-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 69"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "HEIMDAL", "postnummer": "7072", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-09-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?