Index

DATO CONSULTING INVEST AS

Orgnr: 922030049

adresse: Østagløttveien 14

id

362867

organisasjonsnummer

922030049

navn

DATO CONSULTING INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østagløttveien 14"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "OPPEGÅRD", "postnummer": "1415", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922030049

navn

DATO CONSULTING INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østagløttveien 14

forradrpostnr

1415

forradrpoststed

OPPEGÅRD

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

12.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922030049

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2330341, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 688864, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4449}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 684415}}, "journalnr": "2021381452", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922030049"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 140469, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 110469}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 548395, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 548395}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 688864}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 110605, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9912}, "driftsresultat": -9912, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 119124, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 119124}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 109212}}]

Reserver mot visning?