Index

DB BOBIL AS

Orgnr: 811708852

adresse: Grødalsvegen 12

id

405

organisasjonsnummer

811708852

navn

DB BOBIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.192", "beskrivelse": "Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grødalsvegen 12"], "kommune": "GISKE", "landkode": "NO", "poststed": "VALDERØYA", "postnummer": "6050", "kommunenummer": "1532"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811708852

navn

DB BOBIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grødalsvegen 12

forradrpostnr

6050

forradrpoststed

VALDERØYA

forradrkommnr

1532

forradrkommnavn

GISKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.192

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.03.2013

stiftelsesdato

06.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811708852

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2318045, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 37751, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 37751}}, "journalnr": "2021365616", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811708852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7751, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7038}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 713}}, "sumEgenkapitalGjeld": 37751}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7702, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 198194}, "driftsresultat": -7651, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 190543}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -51, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 77}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7702}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911730677 [navn] => DB BOBIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.192", "beskrivelse": "Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811708852 [oppstartsdato] => 2013-03-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00f8dalsvegen 12"], "kommune": "GISKE", "landkode": "NO", "poststed": "VALDERu00d8YA", "postnummer": "6050", "kommunenummer": "1532"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?