Index

DD EIENDOM AS

Orgnr: 811813222

adresse: Stavsjøvegen 986

id

659

organisasjonsnummer

811813222

navn

DD EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-13

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stavsjøvegen 986"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVSJØ", "postnummer": "2353", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811813222

navn

DD EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stavsjøvegen 986

forradrpostnr

2353

forradrpoststed

STAVSJØ

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.04.2013

stiftelsesdato

02.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811813222

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2388435, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1455160, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1371520}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 83640}}, "journalnr": "2021434392", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811813222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -519195, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -549195}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1974354, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 339274}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1635080}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1455159}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10226, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 238854}, "driftsresultat": 72246, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 311100}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -62020, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 982}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 63002}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10226}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911821044 [navn] => DD EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811813222 [oppstartsdato] => 2013-04-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stavsju00f8vegen 986"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVSJu00d8", "postnummer": "2353", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?