Index

DDB AS

https://www.fokus.no

Orgnr: 810969652

tlf: 08540
webside: www.fokus.no
adresse: Søndre gate 15

id

42

organisasjonsnummer

810969652

navn

DDB AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "66.190", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søndre gate 15"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1868-02-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7466", "kommunenummer": "5001"}

hjemmeside

www.fokus.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810969652

navn

DDB AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Søndre gate 15

forradrpostnr

7011

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

7466

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

66.190

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

10.02.1868

tlf

08540

tlf_mobil

url

www.fokus.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810969652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2571967, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 56774000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5180000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 51594000}}, "journalnr": "2021558621", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810969652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 55625000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 53625000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1150000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1150000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 56775000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 111000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14000}, "driftsresultat": -14000, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 156000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 156000}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 142000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912904571 [navn] => DDB AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "66.190", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810969652 [oppstartsdato] => 2012-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8ndre gate 15"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7466", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?