Index

DDS AUTO AS

Orgnr: 815364872

mobil: 473 74 874
adresse: Nygårdsveien 22

id

8428

organisasjonsnummer

815364872

navn

DDS AUTO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nygårdsveien 22"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1423", "kommunenummer": "3021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjerkelundveien 3B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1423", "kommunenummer": "3020"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815364872

navn

DDS AUTO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nygårdsveien 22

forradrpostnr

1423

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3021

forradrkommnavn

ÅS

forradrland

Norge

postadresse

Bjerkelundveien 3B

ppostnr

1423

ppoststed

SKI

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.05.2015

stiftelsesdato

30.03.2015

tlf

tlf_mobil

473 74 874

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815364872

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2191633, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1838207, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1838207}}, "journalnr": "2020950282", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815364872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1363893, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1333893}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 474314, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 474314}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1838207}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 486479, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6794913}, "driftsresultat": 630023, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7424936}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2853, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 631}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3483}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 627170}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915386946 [navn] => DDS AUTO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 815364872 [oppstartsdato] => 2015-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nygu00e5rdsveien 22"], "kommune": "u00c5S", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1423", "kommunenummer": "3021"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bjerkelundveien 3B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1423", "kommunenummer": "3020"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?