Index

DEDIKERT KOMPETANSE AS

https://www.dkomp.no

Orgnr: 815166612

mobil: 930 54 702
webside: www.dkomp.no
adresse: c/o Olav Østbye, Karlsrudveien 2

id

7939

organisasjonsnummer

815166612

navn

DEDIKERT KOMPETANSE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Olav Østbye", "Karlsrudveien 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1176", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-18

hjemmeside

www.dkomp.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815166612

navn

DEDIKERT KOMPETANSE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Olav Østbye Karlsrudveien 2

forradrpostnr

1176

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.03.2015

stiftelsesdato

18.03.2015

tlf

tlf_mobil

930 54 702

url

www.dkomp.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815166612

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2260781, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 159281, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 51280}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 108001}}, "journalnr": "2021278860", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815166612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 160887, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 120887}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -1606, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -1606}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 159281}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -22180, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21875}, "driftsresultat": -21821, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 54}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -359, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 46}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 405}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -22180}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915213944 [navn] => DEDIKERT KOMPETANSE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815166612 [oppstartsdato] => 2015-03-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Olav u00d8stbye", "Karlsrudveien 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1176", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.dkomp.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?