Index

DEEP SEA DRILLING COMPANY I AS

Orgnr: 811851302

adresse: Kokstadflaten 35

id

759

organisasjonsnummer

811851302

navn

DEEP SEA DRILLING COMPANY I AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "09.101", "beskrivelse": "Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadflaten 35"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811851302

navn

DEEP SEA DRILLING COMPANY I AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kokstadflaten 35

forradrpostnr

5257

forradrpoststed

KOKSTAD

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

09.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.04.2013

stiftelsesdato

17.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811851302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2510029, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 54731000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 54731000}}, "journalnr": "2021478877", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811851302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 52112000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 67855000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -15743000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2619000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2619000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 54731000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16009000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 144251000}, "driftsresultat": -13183000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 131068000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3211000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 143000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3354000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16394000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 980297853 [navn] => DEEP SEA DRILLING COMPANY KS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-11-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "09.101", "beskrivelse": "Boretjenester tilknyttet utvinning av ru00e5olje og naturgass"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811851302 [oppstartsdato] => 1998-02-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadflaten 35"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?