Index

DEFINOR AS

https://www.definor.no

Orgnr: 821200172

mobil: 930 40 014
webside: www.definor.no
adresse: Midtre Vegsundrabben 2

id

23864

organisasjonsnummer

821200172

navn

DEFINOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.180", "beskrivelse": "Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Midtre Vegsundrabben 2"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6020", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-24

hjemmeside

www.definor.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821200172

navn

DEFINOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Midtre Vegsundrabben 2

forradrpostnr

6020

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.180

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.07.2018

stiftelsesdato

24.06.2018

tlf

tlf_mobil

930 40 014

url

www.definor.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821200172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2578245, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 95077, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 85077}}, "journalnr": "2021598382", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821200172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 91382, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 61382}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3696, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3696}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 95077}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5158, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6862}, "driftsresultat": -6862, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 303, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 566}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 262}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6558}}]

Reserver mot visning?