Index

DEJARO UNITED COFFEE FARMS AS

https://www.coffeum.no

Orgnr: 811733202

tlf: 22 42 82 00
webside: www.coffeum.no
adresse: Grensesvingen 9

id

477

organisasjonsnummer

811733202

navn

DEJARO UNITED COFFEE FARMS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.370", "beskrivelse": "Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grensesvingen 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-12

hjemmeside

www.coffeum.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811733202

navn

DEJARO UNITED COFFEE FARMS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grensesvingen 9

forradrpostnr

0661

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.370

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.05.2013

stiftelsesdato

12.03.2013

tlf

22 42 82 00

tlf_mobil

url

www.coffeum.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811733202

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1861494, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 299707, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 299707}}, "journalnr": "2020602223", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811733202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 218089, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 188089}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 81618, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 81618}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 299707}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 170477, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 74440}, "driftsresultat": 218560, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 293000}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 218560}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 811946702 [navn] => DEJARO UNITED COFFEE FARMS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.370", "beskrivelse": "Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811733202 [oppstartsdato] => 2013-05-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grensesvingen 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.coffeum.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?