Index

DEKK SWAP ASKER AS

Orgnr: 918100075

adresse: Johan Follestads vei 21

id

246941

organisasjonsnummer

918100075

navn

DEKK SWAP ASKER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Johan Follestads vei 21"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ÅROS", "postnummer": "3474", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918100075

navn

DEKK SWAP ASKER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Johan Follestads vei 21

forradrpostnr

3474

forradrpoststed

ÅROS

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.11.2016

stiftelsesdato

21.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

918100075

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2020397, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 625523, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8094}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 617429}}, "journalnr": "2020768494", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918100075"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 621667, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 319566}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 302101}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3856, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3856}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 625523}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -28236, "totalresultat": -28236, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 167934}, "driftsresultat": -35829, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 132105}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -232, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 262}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 494}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -36061}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918173137 [navn] => DEKK SWAP ASKER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 918100075 [oppstartsdato] => 2016-11-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Johan Follestads vei 21"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5ROS", "postnummer": "3474", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?