Index

DEKKGUTTA AS

Orgnr: 815649982

mobil: 414 14 105
adresse: General Ruges vei 107C

id

9091

organisasjonsnummer

815649982

navn

DEKKGUTTA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["General Ruges vei 107C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0694", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815649982

navn

DEKKGUTTA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

General Ruges vei 107C

forradrpostnr

0694

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.07.2015

stiftelsesdato

23.06.2015

tlf

tlf_mobil

414 14 105

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815649982

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2172209, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 374598, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 369598}}, "journalnr": "2020931650", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815649982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1201139, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1231139}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1575737, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1575737}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 374598}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 246467, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2993064}, "driftsresultat": 361803, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3354867}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -115336, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 115337}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 246467}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915685293 [navn] => DEKKGUTTA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 815649982 [oppstartsdato] => 2015-06-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["General Ruges vei 107C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0694", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-05-26 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?