Index

DEKKSERVICE BREIM AS

Orgnr: 818614802

id

16389

organisasjonsnummer

818614802

navn

DEKKSERVICE BREIM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "GLOPPEN", "landkode": "NO", "poststed": "BYRKJELO", "postnummer": "6826", "kommunenummer": "4650"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818614802

navn

DEKKSERVICE BREIM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

6826

forradrpoststed

BYRKJELO

forradrkommnr

4650

forradrkommnavn

GLOPPEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.02.2017

stiftelsesdato

10.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818614802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2537169, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1486240, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1481240}}, "journalnr": "2021513490", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818614802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 939410, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 919410}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 546830, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 546830}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1486240}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 380328, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2390812}, "driftsresultat": 498397, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2889209}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12252, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 409}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12661}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 486145}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918659536 [navn] => DEKKSERVICE BREIM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818614802 [oppstartsdato] => 2017-02-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "GLOPPEN", "landkode": "NO", "poststed": "BYRKJELO", "postnummer": "6826", "kommunenummer": "4650"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?