Index

DEKKTEAM AS

Orgnr: 870897332

tlf: 63 98 00 98
adresse: Dyrskuevegen 38

id

54071

organisasjonsnummer

870897332

navn

DEKKTEAM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

156

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dyrskuevegen 38"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLØFTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-04-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 210"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLØFTA", "postnummer": "2041", "kommunenummer": "3033"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870897332

navn

DEKKTEAM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dyrskuevegen 38

forradrpostnr

2040

forradrpoststed

KLØFTA

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 210

ppostnr

2041

ppoststed

KLØFTA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

14.04.1994

tlf

63 98 00 98

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

156

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

870897332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2247575, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 82549958, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13352798}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 69197160}}, "journalnr": "2021215560", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870897332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 37554100, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 16224390}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 21329710}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 44995858, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 42647561}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2348298}}, "sumEgenkapitalGjeld": 82549958}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8204654, "totalresultat": 8204654, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 277986916}, "driftsresultat": 11024482, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 289011398}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7362, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 162142}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 154781}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11031844}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 872191402 [navn] => DEKKTEAM RANDSFJORD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 1988-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bergermoen"], "kommune": "JEVNAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JEVNAKER", "postnummer": "3520", "kommunenummer": "3053"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-06-12 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 887591032 [navn] => DEKKTEAM JESSHEIM [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-12-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 2004-11-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 19"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-12-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 913774914 [navn] => DEKKTEAM EIDSVOLL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-06-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 2014-04-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 44"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "DAL", "postnummer": "2072", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #4

Array ( [organisasjonsnummer] => 916612036 [navn] => DEKKTEAM ALNABRU [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-01-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Breivollveien 27"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 154 Alnabru"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0614", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #5

Array ( [organisasjonsnummer] => 971606061 [navn] => DEKKTEAM SARPSBORG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 17"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1725", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-08-29 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #6

Array ( [organisasjonsnummer] => 971766212 [navn] => DEKKTEAM HAMAR [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sverdrups gate 44"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #7

Array ( [organisasjonsnummer] => 971823682 [navn] => DEKKTEAM ÅRNES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leirvegen 18"], "kommune": "NES", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5RNES", "postnummer": "2150", "kommunenummer": "3034"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-06-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #8

Array ( [organisasjonsnummer] => 971865075 [navn] => DEKKTEAM LØRENSKOG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 1972-12-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 9"], "kommune": "Lu00d8RENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8RENSKOG", "postnummer": "1461", "kommunenummer": "3029"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 154 Alnabru"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0614", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2016-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #9

Array ( [organisasjonsnummer] => 971940174 [navn] => DEKKTEAM SKARNES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 1979-07-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "Su00d8R-ODAL", "landkode": "NO", "poststed": "SKARNES", "postnummer": "2100", "kommunenummer": "3415"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 210"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLu00d8FTA", "postnummer": "2041", "kommunenummer": "3033"} [datoEierskifte] => 2001-12-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #10

Array ( [organisasjonsnummer] => 972073199 [navn] => DEKKTEAM KRISTIANSAND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 1986-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nye teglverks vei 17"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4632", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1637"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4688", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => 2016-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #11

Array ( [organisasjonsnummer] => 972299367 [navn] => DEKKTEAM HAUGESUND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 1992-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjellvegen 2"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5532", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #12

Array ( [organisasjonsnummer] => 972353639 [navn] => DEKKTEAM SANDEFJORD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 1993-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fokseru00f8dveien 30"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3241", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-12-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #13

Array ( [organisasjonsnummer] => 972395978 [navn] => DEKKTEAM TRYSIL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 1994-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mosanden Nu00e6ringspark"], "kommune": "TRYSIL", "landkode": "NO", "poststed": "TRYSIL", "postnummer": "2420", "kommunenummer": "3421"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-12-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #14

Array ( [organisasjonsnummer] => 973187864 [navn] => DEKKTEAM TROMSØ [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skattu00f8rvegen 50"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9018", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 3495"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9277", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => 2016-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #15

Array ( [organisasjonsnummer] => 975331881 [navn] => DEKKTEAM KLØFTA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-09-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dyrskuevegen 38"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLu00d8FTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 210"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLu00d8FTA", "postnummer": "2041", "kommunenummer": "3033"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #16

Array ( [organisasjonsnummer] => 980341151 [navn] => DEKKTEAM KONGSVINGER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-12-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 1998-11-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sidevegen 9"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2211", "kommunenummer": "3401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2007-12-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #17

Array ( [organisasjonsnummer] => 980374815 [navn] => DEKKTEAM LILLEHAMMER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 1998-01-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sliperivegen 6"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2609", "kommunenummer": "3405"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-08-29 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #18

Array ( [organisasjonsnummer] => 981415825 [navn] => DEKKTEAM SPYDEBERG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-01-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 1999-10-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rmyrveien 3"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "SPYDEBERG", "postnummer": "1820", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => www.jorgenrud.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 53"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "SPYDEBERG", "postnummer": "1804", "kommunenummer": "3014"} [datoEierskifte] => 2008-12-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #19

Array ( [organisasjonsnummer] => 982142784 [navn] => DEKKTEAM FURNES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-06-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 2000-06-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nydal"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "FURNES", "postnummer": "2320", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-08-29 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #20

Array ( [organisasjonsnummer] => 993973513 [navn] => DEKKTEAM VINSTRA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-04-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 2008-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lomoen"], "kommune": "NORD-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "VINSTRA", "postnummer": "2640", "kommunenummer": "3436"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #21

Array ( [organisasjonsnummer] => 996356655 [navn] => DEKKTEAM TØNSBERG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-12-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 870897332 [oppstartsdato] => 2010-12-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjordgaten 7"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3125", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?