Index

DELA AS

Orgnr: 811546402

mobil: 454 06 989
adresse: Finnemarka 11

id

69

organisasjonsnummer

811546402

navn

DELA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-11

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Finnemarka 11"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7603", "kommunenummer": "5037"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811546402

navn

DELA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Finnemarka 11

forradrpostnr

7603

forradrpoststed

LEVANGER

forradrkommnr

5037

forradrkommnavn

LEVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.02.2013

stiftelsesdato

17.01.2013

tlf

tlf_mobil

454 06 989

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811546402

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1979111, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14117459, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 837182}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13280277}}, "journalnr": "2020723817", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811546402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9674797, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9174797}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4442662, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 157964}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4284697}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14117459}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -793507, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1340829}, "driftsresultat": -1340829, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 547322, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1135309}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 587987}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -793507}}]

Reserver mot visning?