Index

DELIKATESSEN CATERING AS

Orgnr: 892533822

tlf: 69 33 09 33
mobil: 950 71 809
adresse: Blokk 15, K.G.Meldahls vei 9

id

79748

organisasjonsnummer

892533822

navn

DELIKATESSEN CATERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Blokk 15", "K.G.Meldahls vei 9"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRÅKERØY", "postnummer": "1671", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892533822

navn

DELIKATESSEN CATERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Blokk 15 K.G.Meldahls vei 9

forradrpostnr

1671

forradrpoststed

KRÅKERØY

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.04.2008

stiftelsesdato

27.03.2008

tlf

69 33 09 33

tlf_mobil

950 71 809

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

892533822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2287213, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 80128, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23550}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 56578}}, "journalnr": "2021316819", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892533822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -171246, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 316000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -487246}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 251374, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 251374}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 80128}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 62406, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 932177}, "driftsresultat": 81838, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1014015}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19432, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19462}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 62406}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 981297946 [navn] => DELIKATESSEN CATERING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-11-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 892533822 [oppstartsdato] => 1999-08-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Blokk 15", "K.G.Meldahls vei 9"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRu00c5KERu00d8Y", "postnummer": "1671", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2008-04-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?